Rotaract Klub Ljubljana 25 je prostovoljna dobrodelna organizacija, ki je del družine Rotary International. Združuje mlade med 19. in 30. letom starosti z namenom izvajanja dobrodelnih projektov, organizacije prireditev, akcij in drugih aktivnosti, s katerimi skušamo po svojih močeh izboljšati življenja posameznikov in širše družbe.

Klub je bil ustanovljen 22. maja 2015 in ob ustanovitvi štel 18 članov. V času svojega delovanja smo organizirali že več deset dobrodelnih projektov, različnih družabnih dogodkov, se povezovali s klubi iz tujine in gostili mednarodne študente. Poleg tega vsako leto za dober namen tudi združimo moči z botrskim klubom Rotary 25, s katerim soorganizirmo športne turnirje v okviru ptojekta: “ZATO! pomagam”.

Poletno Šolo: Pot do uspeha letos organiziramo prvič, v upanju, da postane vsakoleten projekt in se sčasoma razvije v vseslovenski ali celo mednarodni projekt, ki mu bosta dodana tudi projekt mentorstva in štipendijske podpore udeležencev.

Pri organizaciji in izvedbi projekta nam sodelujejo tudi:

Projekt pa so finančno ali drugače podprli še:

Ter mnogi predavatelji in posamezniki, ki so neodplačno žrtvovali svoj čas, da za mlade naredijo nekaj dobrega. Vsem se za podporo iskreno zahvaljujemo.